En büyük galakside ki yıldız sayısı yaklaşık 3 trilyondur. Orta büyüklükte ki bir galakside yaklaşık 200-300 milyar, küçük bir galaksi de ise yaklaşık 100 milyar yıldız vardır.

Evren

Kolları ve merkezleriyle galaksiler uzayda ki en büyük gök cisimleridir. Kollar galaksi merkezinin etrafında döner. Bu kollar gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur.

Evren

Gezegenimiz olan dünya, galaksinin merkezine yakın olmasına rağmen etrafında 220 milyon tane yıldız vardır.

Evren

Yıldızlar ve gezegenler, uzayda ki “bulutsu” ismi verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmalarıyla meydana gelirler.

Evren

Yıldızları biz uzaktan bakınca beşgen ya da altıgen görürüz. Ama aslında yıldızlarda bizim Güneşimiz gibi küre şeklindedir.

Evren

Dev bir yıldız yaşamının sonuna geldiğinde ise, şiddetli bir patlama ile uzay boşluğuna dağılır. Bu yıldızın dağılan parçalarından da daha küçük yıldızlar ve gezegenler oluşur.

Evren

Eğer yaşadığımız evren ve sahip olduğumuz vücudumuzun kontorlü bizim elimizde olsaydı, biz hayatımız boyunca sadece kalbimizi attırmaya çalışsak onu bile yapamazdık. Ama bütün evreni mükemmel bir uyum içinde yaratan Allah’ın gücü kudreti sonsuzdur. Allah bir ayette şöyle bildirmiştir:

Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, kâimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)