Petek güvesi dünyanın en güçlü işiten canlısıdır.

Petek güvesi 300 kHz yüksekliğinde ses frekanslarını hissedebilir.  Bu, dünya üzerinde canlılar arasında bilinen en yüksek frekans hassasiyetidir.

Ultrasonik sesleri duyabilen yunuslar bile yaklaşık 160 kHz frekanstaki sesleri algılayabilirler.

Dr. James Windmill bu bilgiyi, “Güvenin bu seviyede ses frekanslarını işitme yeteneğine sahip olması bizi hayrete düşürdü. Bu bulgular ile hava bağlantılı ultrasonu daha iyi anlamayı umuyoruz” diye açıkladı.

Üniversite eğitimi almış, yıllardır laboratuvarlarda deney yapan bilim adamlarının bile henüz geliştiremediği bir sistemin tesadüfen evrimle oluştuğunu iddia etmek akıl dışı olur.

Aklı ve vicdanı olan herkes böylesine üstün bir özelliğin Allah tarafından yaratıldığını kabul eder. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

İşte Rabbiniz olan Allah O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir. (Enam Suresi, 102)