Agamidae adı verilen uçan kertenkeleler Güney Asya ormanlarında yaşarlar. uçan kertenkele

Ortalama boyutları 20-30cm kadardır ve vücut yapıları ince ve uzundur.

uçan kertenkele

Vücudunun yanlarındaki deriyi gererek oluşturduğu kanatlarla 10 metreyi aşan uçuşlar yapabilir.

Ejderha kertenkeleleri yaprakların rengini taklit ederek kamufle olurlar. Ayrıca, iniş sırasında yaprak gibi düşebilmeyi de becerir ve bu sayede avcı kuşların saldırılarından korunur.

uçan kertenkele

Bununla birlikte kamuflaj, aynı zamanda bir savaş stratejisidir. Avını yapraklar arasında kamufle olarak bekler.

uçan kertenkele

Uçan kertenkelenin kullandığı uçuş ve gizlenme tekniği bir bütündür. Yaprak gibi süzülme, iniş tekniği, kanatların hafif ve katlanabilir olması, sırtının renginin yapraklarla uyumu, sistemin başarılı biçimde işleyişi için gerekli özelliklerdir.  Bunlardan birinin eksik olması durumunda diğer özellikleri bir işe yaramayacak kertenkelenin hayatı tehlikeye girecektir. Yani sistemin daha ilkelinin ya da yarımının bir faydası yoktur.

uçan kertenkele

Bu canlının boşluğa düştüğü anlarda derisini germesi, avlanmak için ve av olmamak için kamufle olabileceği yerleri fark edip oralarda durması, bilinci olmayan bir canlının yapabileceği bir davranış değildir, bunu onun kalbine ilham eden ve yaptıran yüce Allah’tır. Allah bir ayette şöyle bildirmiştir: Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “OL” der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi 117)