Uçsuz bucaksız büyüklükteki galaksilerden birinin içinde, yaşam için özel olarak var edilmiş bir gezegenin üzerinde bulunuyoruz. Bu gezegen, yani Dünya, boşluğun içinde hiç durmadan dönüyor. Evrendeki milyarlarca yıldızdan sadece biri olan Güneş yine aynı boşluk içinde yeryüzüne ışınlar yolluyor, bu ışınlar sayesinde Dünya ısınıyor, besin döngüsü, su döngüsü, azot döngüsü gerçekleşiyor, insan; hayvan, bitki ve mikroorganizmalarla birlikte kendisine sağlanan sayısız sebep vesilesiyle yaşayabiliyor. Resmen Milyonlarca, milyarlarca detay bir araya getirilmiş, en güzel ve en kusursuz şekli ile bize sunulmuş. Kimisi insanın yaşaması için gereken ihtiyaçları karşılarken, kimisi de bir güzellik, bir nimet olarak bize ikram edilmiş.Bu detayların her biri bir sanat, bir yaratılış harikasıdır.