1- Duke Üniversitesi’nden araştırmacılar yetişkinlerin beyinlerde kök hücrelere yeni nöronlar üretmelerini söyleyen bir tür sinir hücresi buldular. Bu deneyler henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, beynin içeriden kendini tamir edebildiği ihtimalini ortaya koyuyor.

2- Kobaylar üzerinde yapılan araştırmalarda bilim adamları yetişkin beyninin en dış tabakasında SVZ adlı ektoderm kökenli bölgede daha önce tanımlayamadıkları bir tür nörona rastladılar. Bu nöronlar asetilkolin nörotransmiteri üretmek için gerekli olan kolin asetiltransferaz (ChAT) enzimini üretiyorlardı.

3- Olgun ChAT+ nöron hücreleri topluluğu, kök hücreleriyle açık bir şekilde iletişim kurabilen ancak nasıl olduğu henüz açıklanamayan sinir sisteminin bir bölümünü oluşturuyor. Bunlar yeni sinir hücresi üretilmesini sağlıyorlar.

4- Duke Üniversitesi Beyin Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Kuo: “Yetişkin beyninde sinir hücresi üretiminin nasıl sağlandığını belirlemek için çalışıyoruz. Bu gizli yolun ortaya çıkmış olması hiç beklenmedik ve heyecan verici bir gelişme.”

5- Bilim insanlarının yaptığı her buluş ancak Allah’ın izniyle olmaktadır. Rabbimiz biz kullarını daha rahat ettirecek, daha sağlıklı kılacak ortamlara kavuşturmak için bilimi vesile kılmaktadır.

6- “Ayetlerimiz onlara, gözler önünde sergilenmiş olarak gelince..” (Neml Suresi, 13) şeklinde buyurduğu gibi Allah’ın varlığını gösteren deliller açıkça gözlerimizin önüne sergilenmektedir.

7- Bilimdeki bu ilerlemeler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mehdiyet döneminde ahir zamanda insan ömürlerinin uzayacağına dair buyurduğu hadislerinin de doğruluğuna işaret eder.